Let op! Geld lenen kost geld

Actievoorwaarden ‘FIFA Women’s World Cup France 2019TM actie’

Wilt u de actievoorwaarden opslaan of printen? Dan staan de actievoorwaarden als PDF-bestand hier.

Win één compleet verzorgde reis voor 2 personen inclusief wedstrijdtickets voor de finale van het FIFA Women’s World CupTM in Lyon.

Voor deze actie gelden, naast onderstaande specifieke actievoorwaarden, ook de algemene voorwaarden die zijn opgenomen op www.hollandvisa.nl/voorwaarden.

Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘FIFA Women’s World Cup France 2019TM actie’ (hierna: ‘de Actie’) die wordt georganiseerd door Qander Consumer Finance B.V. (hierna: ‘Qander’), gevestigd aan de Larenweg 78-86, 5234 KC in ’s-Hertogenbosch.
2. De Actie is een promotioneel kansspel dat plaatsvindt van 07 mei 2019 t/m 14 juni 2019 (hierna: ‘de Actieperiode’).
3. Deelname aan de Actie staat open voor nieuwe Holland Visa Card klanten, met uitzondering van tijdelijke of vaste werknemers van Qander. Deelname is mogelijk voor klanten van 18 jaar en ouder.
4. Door deel te nemen aan de Actie, verklaart u de voorwaarden te hebben gezien en hiermee akkoord te gaan.
5. Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie moeten worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.
6. Deze Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. Iedereen die meent dat deze Actie niet voldoet aan één of meer bepalingen daarvan, kan hierover een schriftelijke klacht indienen bij Qander.
7. Een schriftelijke klacht kan bij Qander worden ingediend door een brief te sturen naar Qander, T.a.v. Klachtenteam, Postbus 3369, 5203 DJ, 's-Hertogenbosch.
8. Iedereen die niet tevreden is over afhandeling van de klacht door Qander, kan een klacht indienen bij De Kansspelautoriteit via een klachtformulier op de website van De Kansspelautoriteit (www.kansspelautoriteit.nl).

De Actie
9. Geselecteerde adressen ontvangen een brief ter promotie van de Holland Visa Card inclusief uitnodiging om deel te nemen aan de Actie door het invullen van ‘WK2019’ in het veld Promotiecode bij het online aanvragen. Na acceptatie wordt u Holland Visa Card klant, activeer vervolgens uw Holland Visa Card en u neemt deel aan de actie.
10. Iedere nieuwe Holland Visa Card aanvraag met kaartactivatie die in de Actieperiode is gedaan (met ‘WK2019’ als promotiecode) is een lotnummer.

De prijzen
11. Deelnemers maken kans op de volgende prijzen:
Na afloop van de Actieperiode wordt er één winnende Holland Visa Card getrokken. Deze wint één compleet verzorgde reis voor 2 personen inclusief wedstrijdtickets voor de finale van het FIFA Women’s World CupTM in Lyon ter waarde van € 1.300,-:

  • 2 kaarten voor de finale van de FIFA Women’s World CupTM op 7 juli 2019 in het Stade de Lyon.
  • 2 vliegtickets van Amsterdam naar Lyon op 6 juli 2019.
  • 2 vliegtickets van Lyon naar Amsterdam op 8 juli 2019.
  • Op 6 en 7 juli een overnachting in een 2-persoonskamer in het 3-sterren hotel Campanile Lyon Centre - Gare Perrache - Confluence.
  • Transfers van vliegveld naar hotel en van hotel naar stadion (en retour).

12. Prijzen zijn niet overdraagbaar en niet in te wisselen voor contanten.
13. De prijswinnaar (en door prijswinnaar gekozen 2e persoon) moet op 6, 7 en 8 juli 2019 beschikbaar zijn voor deze prijs.

Duur Actie
14. De Actieperiode loopt van 7 mei 2019 t/m 14 juni 2019.
15. Aanvragen met de actiecode inclusief kaartactivatie gedurende de actieperiode worden meegenomen in de trekking. Na deze datum eindigt de Actie.

Trekking en uitslag
16. Trekkingen worden willekeurig (‘at random’) uitgevoerd.
17. De prijswinnaar krijgt tussen 17 juni 2019 en 21 juni 2019 automatisch bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Qander
18. Qander houdt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, als bij de aanvraag sprake is geweest van fraude, of een aankoop frauduleus tot stand is gekomen.
19. Qander kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiend uit deelname aan de Actie, behalve in geval van opzet of grove schuld door Qander.
20. Qander behoudt zich het recht voor deze Actie op ieder moment te beëindigen, te verlengen en/of deze actievoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Hiervoor is geen aankondiging vereist.

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen over deze actie neemt u contact op met Qander door een brief te sturen naar:
Qander Consumer Finance B.V.
t.a.v. Marketing
Postbus 3369
5203 DJ ’s-Hertogenbosch

© Qander 2019