Let op! Geld lenen kost geld

Actievoorwaarden ‘Vriendenvoordeel actie’ &
‘Win een trip naar de FIFA WK Vrouwen Finale 2019 actie’

Wilt u de actievoorwaarden opslaan of printen? Dan staan de actievoorwaarden als PDF-bestand hier.

Voor deze actie gelden, naast onderstaande specifieke actievoorwaarden, ook de algemene voorwaarden die zijn opgenomen op www.hollandvisa.nl/voorwaarden.

Algemeen 

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Vriendenvoordeel” voor de Holland Visa Card en de actie FIFA WK Vrouwen Finale 2019 (hierna samen “Acties”).
 2. Dit zijn Acties van Qander Consumer Finance B.V. (hierna “Qander”) uitgever van de Holland Visa Card, gevestigd aan de Larenweg 78-86, 5234 KC te ’s-Hertogenbosch.
 3. De Vriendenvoordeel actie loopt van 15-05-2019 t/m 14-06-2019 (hierna: ‘de Actieperiode)
 4. FIFA WK Vrouwen Finale 2019  actie is een promotioneel kansspel dat plaatsvindt van 15-05-2019 t/m 14-06-2019 (hierna: ‘de Actieperiode’).
 5. Deelname aan de Acties staat open voor bestaande en nieuwe Holland Visa Card klanten, met uitzondering van tijdelijke of vaste werknemers van Qander. Deelname is mogelijk voor klanten van 18 jaar en ouder.
 6. Deze Acties gelden voor één Holland Visa Card, dus niet voor een eventuele partnercard.
 7. Deze Acties gelden alleen voor de Holland Visa Card, dus niet voor andere typen creditcards die via Qander worden uitgegeven.
 8. Door deel te nemen aan de Acties, verklaart u de voorwaarden te hebben gezien en hiermee akkoord te gaan.
 9. Op de Acties en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie moeten worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.
 10. De Actie FIFA WK Vrouwen Finale 2019 is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. Iedereen die meent dat deze Actie niet voldoet aan één of meer bepalingen daarvan, kan hierover een schriftelijke klacht indienen bij Qander.
 11. Een schriftelijke klacht kan bij Qander worden ingediend door een brief te sturen naar Qander, T.a.v. Klachtenteam, Postbus 3369, 5203 DJ, 's-Hertogenbosch.
 12. Iedereen die niet tevreden is over afhandeling van de klacht door Qander, kan een klacht indienen bij De Kansspelautoriteit via een klachtformulier op de website van De Kansspelautoriteit (www.kansspelautoriteit.nl).

De Vriendenvoordeel actie

 1. Holland Visa Card klanten (hierna: Deelnemer(s) kunnen de Holland Visa Card onder de aandacht brengen bij hun vrienden, familie of bekenden (hierna: Vriend) met hun persoonlijk hyperlink, in combinatie met e-mail of Whatsapp.
 2. Bovengenoemde Vriend kan via deze persoonlijke link een Holland Visa Card aanvragen.
 3. Zowel de Deelnemer als Vriend ontvangen een shoptegoed van € 20,- wanneer er tussen Qander en bovengenoemde Vriend een overeenkomst tot stand is gekomen voor de aanschaf van een Holland Visa Card én voldaan is aan de eisen die hieronder staan beschreven in het onderdeel “De Vergoeding” (artikel 26 & 27).

Win een trip naar de FIFA WK Vrouwen Finale 2019 actie

 1. Holland Visa Card klanten (hierna: Deelnemer(s)) kunnen de Holland Visa Card onder de aandacht brengen bij hun vrienden, familie of bekenden (hierna: Vriend) met hun persoonlijk hyperlink, in combinatie met e-mail of WhatsApp.
 2. Bovengenoemde Vriend kan via deze persoonlijke link een Holland Visa Card aanvragen.
 3. Als uw Vriend zijn/haar Holland Visa Card heeft geactiveerd, dan wordt ook automatisch uw unieke promotiecode geactiveerd. Elke unieke promotiecode in combinatie met een uniek klantennummer is één lot. Met deze loten maken u en uw Vriend kans op een trip naar Lyon inclusief wedstrijdtickets voor de Finale op 7 juli 2019. Alle loten worden in de trekking meegenomen en er zal één lot worden getrokken. De trekking wordt willekeurig (‘at random’) uitgevoerd. De prijswinnaar krijgt tussen 17 juni 2019 en 21 juni 2019 automatisch bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Deelname

 1. Deelname aan de Acties staat open voor Holland Visa Card klanten van Qander die een Vriend uitnodigen om deel te nemen aan deze actie, met uitzondering van tijdelijke of vaste werknemers van Qander.
 2. Deelname is mogelijk voor klanten van 18 jaar en ouder woonachtig in Nederland.
 3. De Vriendenvoordeel Actie is alleen geldig voor nieuwe klanten. Deelnemers kunnen dus niet zichzelf uitnodigen om klant te worden, maar wel alle vrienden/familie/buren. Vriendenvoordeel geldt niet voor vernieuwingen, voor een tweede creditcard of partnercard.
 4. Deze Acties gelden alleen voor de Holland Visa Card, dus niet voor andere typen creditcards die via Qander worden uitgegeven.
 5. Het aanvragen van een Holland Visa Card is alleen mogelijk indien u woonachtig bent in Nederland en een vast aantoonbaar inkomen hebt.
 6. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Qander kan Deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit.
 7. In geval van misbruik, fraude, manipulatie, of omzeiling van of inbreuk op deze Actievoorwaarden is Qander gerechtigd (een) Deelnemer(s) uit te sluiten van deze Actie.

Vergoeding bij vriendenvoordeel-actie

 1. Per nieuwe aangebrachte klant ontvangt de Deelnemer € 20,- shoptegoed met een maximum van 5 nieuwe klanten. Daarbij moet voor elke vergoeding voldaan zijn aan de volgende eisen:
  • Een Vriend van Deelnemer bezocht via een door Deelnemer verstrekte hyperlink via WhatsApp of van Deelnemer afkomstige e-mails (en niet via een andere internetsite). 
  • Door te klikken op deze link komt de Vriend van Deelnemer direct (en niet via een andere internetsite) terecht op de website      van Holland Visa Card. Via deze pagina kan de Vriend van de Deelnemer de Holland Visa Card aanvragen. Het veld promotiecode is gevuld met de persoonlijke code van de deelnemer. Indien het veld promotiecode veld leeg is kan deze alsnog worden ingevuld.
  • Er een overeenkomst tot stand is gekomen tussen deze Vriend en Qander; en
  • Bovengenoemde overeenkomst tussen deze Vriend en Qander wordt niet opgezegd of herroepen tijdens de wettelijke bedenktijd; en
  • De Holland Visa Card is geactiveerd via Mijn Qander én er is een transactie met de Holland Visa Card gedaan van minimaal
   € 20,00. 
 2. De administratie van Qander strekt tot volledig bewijs van de verschuldigde vergoeding, tenzij Deelnemer tegenbewijs levert. Op verzoek van Qander zal Deelnemer voor elke door hem geclaimde vergoeding bewijzen overleggen aan Qander waaruit naar tevredenheid van Qander blijkt dat voldaan is aan de in artikel 26 beschreven eisen. Indien Deelnemer deze bewijzen niet kan overleggen, vervalt het recht op de desbetreffende vergoeding.

De prijzen

 1. Deelnemers maken kans op de volgende prijzen:
  Na afloop van de Actieperiode wordt er één winnende Holland Visa Card getrokken. Deze wint één compleet verzorgde reis voor 2      personen inclusief wedstrijdtickets voor de finale van hetFIFA WK Vrouwen Finale 2019 in Lyon ter waarde van € 1.300,-:
  • 2 kaarten voor de finale van de FIFA WK Vrouwen Finale op 7 juli 2019 in het Stade de Lyon.
  • 2 vliegtickets van Amsterdam naar Lyon op 6 juli 2019.
  • 2 vliegtickets van Lyon naar Amsterdam op 8 juli 2019.
  • Op 6 en 7 juli een overnachting in een 2-persoonskamer in het 3-sterren hotel Campanile Lyon Centre - Gare Perrache - Confluence.
  • Transfers van vliegveld naar hotel en van hotel naar stadion (en retour).
  • Prijzen zijn niet overdraagbaar en niet in te wisselen voor contanten.
  • De prijswinnaar (en door prijswinnaar gekozen 2e persoon) moet op 6, 7 en 8 juli 2019 beschikbaar zijn voor deze prijs.

Trekking en uitslag WK-actie

 1. Trekkingen worden willekeurig (‘at random’) uitgevoerd.
 2. De prijswinnaar krijgt tussen 17 juni 2019 en 21 juni 2019 automatisch bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Overig

 1. Qander kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiend uit deelname aan de actie, behoudens in geval van opzet of grove schuld door Qander.
 2. Qander behoudt zich het recht voor deze actie te allen tijden te beëindigen, te verlengen en/of deze actievoorwaarden te wijzigen of    aan te vullen. Hiervoor is geen aankondiging vereist.
 3. De inhoud van deze Actievoorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie; aan schrijffouten en vergissingen van    Qander kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen inzake deze actie kunt u contact opnemen met Qander door een brief te sturen naar:

Qander Consumer Finance B.V.
t.a.v. Marketing
Postbus 3369
5203 DJ  ’s-Hertogenbosch